Prosessi

| 2004 | tempera | 15 x 60 cm |
« »
Alkuun | Onni